پرچم رومیزی J201

17,000 تومان

پرچم رومیزی ساتن درجه 1
با امکان چاپ تا 8 رنگ در هر طرف
امکان انتخاب ریشه به رنگ سازمانی