نگهدارنده موبایل Z100

 

جاموبایل داخل ماشین

سایز : درحالت بسته 80*85 میلیمتر