ماشین حساب با نمایشگر Z352

66,000 تومان

 

ماشین حساب بانمایشگر 12 رقم

سایز : 115*140 میلیمتر