ماشین حساب با نمایشگر Z351

104,500 تومان

 

ماشین حساب بانمایشگر 12 رقم

سایز : 35*145*180 میلیمتر