خودکار فلزی Z8023A-S

 

خودکار فلزی تبلیغاتی  

امکان چاپ لوگو روی بدنه خودکار

امکان چاپ لوگو با لیزر