Tag Archives: هدایای تبلیغاتی شرکتی

بهترین زمان برای هدایای تبلیغاتی

هدایای تبلیغاتی 98

هر وقت صحبت از هدایای تبلیغاتی به میان می آید ، ذهن ها به شب عید و نوروز میرود – آیا فقط برای نوروز و پایان سال باید هدایای تبلیغاتی بدهیم ؟ من در جواب باید بگویم خیر هدف از دادن هدایای تبلیغاتی باید ببینیم چیست ؟ آیا فقط می خواهیم برای عادت سنتی به […]