خودکار تبلیغاتی یکی از هدایای تبلیغاتی پرطرفدار به حساب می آید که به دلیل کاربرد زیاد آن در کارهای روزانه، خیلی مورد استفاده قرار میگیرد. قیمت خودکار بسیار پایین تر از آن چیزی است که بخواهیم روی آن سرمایه گذاری نکنیم. خودکار‌ ارزان می تواند یک انتخاب خوب برای شما باشد. اگر هم میخواهید یک خودکار‌ پلاستیکی عالی خریداری کنید. پیشنهاد می شود کیفیت بالای خودکارهای فلزی را هم در نظر بگیرید.

خودکار ها به صورت کلی در دو نوع خودکار تبلیغاتی فلزی و خودکار پلاستیکی جدا میشوند. خودکار‌ به علت تنوع بسیاری که دارد دارای تنوع در قیمت شان هم میشود که هم خودکار تبلیغاتی ارزان قیمت انتخاب کرد و هم خودکار‌ لوکس و گران قیمت که افراد بستگی به بودجه خود میتوانند هر کدام را سفارش دهند. در ادامه به بررسی انواع خودکار‌های تبلیغاتی میپردازیم.

92,400 تومان
92,400 تومان
90,000 تومان
90,000 تومان
90,000 تومان
90,000 تومان
66,000 تومان
58,800 تومان
58,800 تومان
58,800 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی O375

48,400 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی O368

46,800 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی O367

46,800 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودنویس فلزی O365

46,800 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی O366

43,200 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی O360

42,900 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی O364

39,600 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی Z8031B

38,500 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی Z8031A

33,000 تومان

خودکار تبلیغاتی

روان نویس فلزی O361

30,000 تومان

خودکار تبلیغاتی

جعبه خودکار Z8043

29,000 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی O369

28,800 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی O362

28,800 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی O374

28,800 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی O373

28,800 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی O370

28,800 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی 2-z8032

27,500 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی Z8032

27,500 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار تبلیغاتی فلزی Z8015A

25,300 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودنویس فلزی O371

24,000 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکارتبلیغاتی Z8036

23,000 تومان

خودکار تبلیغاتی

جعبه خودکار Z8046

20,000 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی O376

19,200 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی O372

19,200 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکارفلزی 2-Z8034

18,600 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکارتبلیغاتی 1-Z8035

17,600 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی O377

16,800 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار تبلیغاتی Z8042

15,400 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکارفلزی Z8041

14,300 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی Z8023A-S

11,660 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی Z8023B-s

11,600 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکارفلزی Z8056A

9,800 تومان

خودکار تبلیغاتی

جعبه خودکار O378

9,000 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی Z8036_1

8,900 تومان
8,400 تومان

خودکار تبلیغاتی

جعبه خودکار O379

8,200 تومان

خودکار تبلیغاتی

جعبه خودکار O380

8,200 تومان

خودکار تبلیغاتی

جعبه خودکارCG3062

7,700 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودنویس پلاستیکی O382

7,200 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودنویس پلاستیکی O381

7,200 تومان

خودکار تبلیغاتی

جعبه خودکار CG3064

6,500 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی O395

4,700 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی O394

4,700 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی O393

4,700 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی O391

4,700 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی O388

4,700 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی O386

4,700 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی O385

4,700 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی O384

4,700 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی O397

4,400 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی O392

4,400 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی O390

4,400 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی O389

4,400 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی O387

4,400 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی O383

4,400 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z430B

3,750 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z430C

3,750 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z430A

3,750 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z440B

3,700 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z440A

3,700 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z451C

3,600 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z451D

3,600 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z451A

3,600 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z451E

3,600 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z450C

3,600 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z450D

3,600 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z450A

3,600 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z450B

3,600 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z453C

3,600 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z453D

3,600 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z440E

2,860 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z452C

1,870 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z452A

1,870 تومان

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی Z452D

1,870 تومان

خودکار‌ تبلیغاتی

خودکار تبلیغاتی فلزی یکی از آن هدایای تبلیغاتی است که از گذشته هم در بین مردم رایج بوده است. این هدیه، قیمت بسیار مناسبی دارد. برای همه قابل استفاده است و تنوع زیادی دارد. به خاطر همین، هنوز هم در بین هدایای تبلیغاتی وجود دارد و بسیاری از کسب ‌و کارها از آن به عنوان هدیه تبلیغاتی ویژه استفاده میکنند. و یا از آن در کنار هدایایی دیگر استفاده میکنند.

خودکار وسیله ای پرمصرف

خودکار ها به صورت کلی در دو نوع خودکار تبلیغاتی فلزی و خودکار تبلیغاتی پلاستیکی جدا میشوند. خودکار‌تبلیغاتی به علت تنوع بسیاری که دارد دارای تنوع در قیمت شان هم میشود که هم خودکار تبلیغاتی ارزان قیمت انتخاب کرد و هم خودکار‌تبلیغاتی لوکس و گران قیمت که افراد بستگی به بودجه خود میتوانند هر کدام را سفارش دهند. در ادامه به بررسی انواع خودکار‌های تبلیغاتی میپردازیم.

معرفی خودکار تبلیغاتی پلاستیکی

رایج ترین نوع خودکار‌های تبلیغاتی، خودکار تبلیغاتی پلاستیکی میباشد که دائما مورد استفاده افراد قرار میگیرد و این نوع هم دارای قیمت ارزان تری نسبت به بقیه خودکار ها و بقیه محصولات تبلیغاتی دارد و میتوانیم بگوییم جزء یکی از ارزان ترین محصولات تبلیغاتی میباشد. خودکار پلاستیکی دارای قابلیت چاپ رنگی ، چاپ تامپون و یا حک لیزری بر روی بدنه خودکار میباشد.

معرفی خودکار تبلیغاتی فلزی

این نوع خودکار‌تبلیغاتی طرح و مدلی لوکس تر نسبت به خودکار تبلیغاتی پلاستیکی دارد و دارای زیبایی بیشتری نسبت به آن میباشد. خودکار تبلیغاتی فلزی که لوگو برند یا نام شرکتتان روی آن حک یا چاپ شده است، تاثیر زیادی روی مصرف کننده دارد و هنگام استفاده مخاطبین از این خودکار زیبا، نام برند و مجموعه شما در ذهن مشتریان میماند. انواع خودکارهای فلزی در رنگ های مختلف و جنس بدنه آلومینیوم یا استیل در شرکت هدایای تبلیغاتی جوپنزا موجود می باشد.

معرفی خودکار تبلیغاتی رومیزی

با چاپ متن و لوگو مورد نظر روی خودکار‌تبلیغاتی رومیزی این امکان را برای کسب و کار شما فراهم میکند که این خودکار به مدت طولانی روی میز مخاطبین شما باقی بماند و نام برند شرکت و یا کسب و کار شما همیشه در معرض دید باشد، این خودکارهای متوانند خودنویس تبلیغاتی یا روان نویس تبلیغاتی نیز باشند.

معرفی خودکار‌تبلیغاتی مدیریتی

این نوع خودکار‌تبلیغاتی جزء بهترین نوع خودکار‌تبلیغاتی میباشد. خودکار تبلیغاتی مدیریتی قیمت بالایی دارد و بیشتر برای هدیه دادن به مدیران و رئیسان ارشد و مشتریان خاص و مهمانان ویژه مورد استفاده قرار میگیرد.

چاپ لیزری روی این نوع خودکار‌های تبلیغاتی باید خیلی دقیق و با ظرافت صورت گیرد. که البته این خودکارهای متوانند خودنویس تبلیغاتی یا روان نویس تبلیغاتی نیز باشند.

معرفی روان نویس تبلیغاتی

روان نویس تبلیغاتی به عنوان یک هدیه تبلیغاتی نفیس به حساب می آید که بیشتر در نمایشگاه ها، سمینار ها، جلسات مهم، همایش ها مورد استفاده قرار میگیرند. شرکت هدایای تبلیغاتی جوپنزا عرضه کننده انواع روان نویس های تبلیغاتی با بهترین کیفیت و پایینترین قیمت و در بازه های قیمتی متفاوت متناسب بودجه شما در مجموعه جوپنزا موجود میباشد.

جعبه خودکار تبلیغاتی

تعدادی از جعبه های خودکار‌تبلیغاتی ،قابلیت حک و چاپ اطلاعات تبلیغاتی شما را هم دارند که برای تبلیغ هر چه بهتر کار و حرفه شما موثر میباشد.
جعبه خودکار‌تبلیغاتی با جنس بدنه متفاوت چوبی، طلقی، فلزی و مقوایی، چرمی، گالینگور، جیر و پلاستیکی ارائه میشوند.
داخل جعبه های خودکار‌تبلیغاتی از لحاظ جنس به کار برده شده و طرح آن متفاوت میباشد و بعضی از جعبه های خودکار جنس جیر یا پارچه ای دارند و در بعضی جعبه ها هم طرح داخل به صورت قالبی و با اندازه استاندارد ضخامت یک خودکار تبلیغاتی میباشد.

معرفی جعبه خودکار تبلیغاتی مقوایی

جعبه خودکار‌تبلیغاتی مقوایی یکی از ساده ترین و پرفروش ترین انواع هدایای تبلیغاتی میباشد که در رنگ ها و طرح های متفاوت به مشتریان هدایای تبلیغاتی ارایه میشود. جعبه خودکار‌تبلیغاتی مقوایی به دلیل کم هزینه بودن و تنوع زیاد ، مشتریان فراوانی را به خود اختصاص داده است. پخش تولید جعبه خودکار‌تبلیغاتی مقوایی یکی از انواع برندهای هدایای تبلیغاتی میباشد. تعدادی از جعبه های خودکار‌تبلیغاتی ،قابلیت حک و چاپ اطلاعات تبلیغاتی را هم دارند که این مورد هم برای تبلیغات بهتر کار و حرفه شما موثر میباشد.

کاربرد جعبه خودکار‌ تبلیغاتی

جعبه های خودکار‌تبلیغاتی برای ارائه خودکار و روان نویس و خودنویس و اتود و خودکار‌های چند کاره تبلیغاتی به صورت تکی، جفتی و سه تایی با بدنه متفاوت در مجموعه جوپنزا موجود میباشد.
تعداد بسیاری از خودکار‎های تبلیغاتی موجود در بازار، بدون جعبه ارائه میشوند و شما میتوانید با انتخاب خودکار‌تبلیغاتی مناسب، با یک جعبه آن را به سلیقه خودتان ست کنید و هدیه خود را شیک تر به مخاطبان مورد نظر خود اهدا کنید.